ಲಿಂಗಾತ ಧರ್ಮಿಯರ ನೂತನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ

New home entry for transgender people


ಸುರಪುರ ತಾ ಕಕ್ಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಶರಣರಾದ ಜಡೆಪ್ಪಗೌಡ ಶಿವಪೂಜಿ ಇವರ ನೂತನ ಗುರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ತಾಯಂದಿರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡಲಾಯಿತು.


ತದನಂತರ ವಚನಗಳು ಹೆಳುತ್ತಾ ಬಸವ ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜ ಏರಿಸಲಾಯಿತು .ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು .


ಸುರಪುರ ತಾಕಕ್ಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣ


Check Also

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಧರಣಿಗೆ ಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ

CDC member support for guest lecturer sit-ins ಕೊಪ್ಪಳ: ಸೇವಾ ಕಾಯಂಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ …

One comment

  1. ಸಂತೋಷ ವಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೊಡಿ, ಬಸವ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನೆರೆವೇರಿಸಿದ ಶರಣ ಜಡೆಪ್ಪಗೌಡ ಶಿವಪೂಜಿಯವರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *