Tag Archives: gangavati

ಕಲ್ಯಾಣಸಿರಿ

ಪತ್ರಕರ್ತರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು:ಬಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು.ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ...

ನಕಲು ಬಲ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ